2018-05-16
170 000 zł na naturalną trawę

170 000 zł na naturalną trawę

Modernizacja boiska trawiastego na stadionie miejskim CSiR w Konstantynowie Łódzkim, pl. Wolności 60

■ Gmina Konstantynów Łódzki otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 80 000 zł (wnioskowano o 100 000 zł) na realizację projektu „Modernizacja boiska trawiastego na placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim". Wartość projektu: 170 000 zł.

Nadzwyczajna, XLVI sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w dniu 17 maja 2018 będzie poświęcona głównie podjęciu uchwały umożliwiającej realizację projektu „Modernizacja boiska trawiastego na placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim".
UCHWAŁĄ NR LI/647/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej gmina Konstantynów Łódzki, jako jedna z 56 jednostek samorządu terytorialnego uzyskała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego (Pięć jst znalazło się na liście rezerwowej, a 79 nie uzyskało dotacji).
Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł (wnioskowano o 100 000 zł) na realizację projektu „Modernizacja boiska trawiastego na placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim". Wartość projektu: 170 000 zł. W ramach tego projektu gmina przeprowadzi modernizację, nieużywanego ostatnio, boiska bocznego z naturalną nawierzchnią trawiastą. Główne boisko ma nawierzchnię sztuczną.
Źródło: bip.lodzkie.pl/