2018-05-17
Odznaka okolicznościowa

Odznaka okolicznościowa

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości

■ Rada Ministrów RP ustanowiła odznakę okolicznościową – „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

■ TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY?

Oddając hołd i wyrażając najwyższe uznanie wobec tych pokoleń Narodu Polskiego, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości, składając przy tym niejednokrotnie daninę ze swej krwi, przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, dążąc do uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego, Rada Ministrów ustanowiła (uchwałą nr 70 z dnia 8 maja 2018 r.) odznakę okolicznościową – „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.
Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal w kształcie prostokąta o wymiarach 80 mm na 80 mm, mający na stronie przedniej (awersie) wizerunek orła białego w koronie na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej, lewej części napis: 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na stronie odwrotnej (rewersie) w górnej części znajduje się napis: TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY?, a w dolnej części wizerunek Legionów Polskich.
BC