2018-05-21
KK Współpraca już nie istnieje

KK Współpraca już nie istnieje

Nastąpiło rozwiązanie z mocy prawa stowarzyszeń zwykłych, które nie uzyskały na nowo wpisu do ewidencji.

■ Stowarzyszenie zwykłe Konstantynowski Klub Współpraca, zgodnie z intencją jego zarządu, zostało rozwiązane z mocy prawa z dniem 21 maja 2018.
■ Rys historyczny stowarzyszenia Konstantynowski Klub Współpraca (3 grudnia 1992-20 maja 2018).
Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane przed dniem 20 maja 2016 roku, które nie dostosowały do 20 maja 2018 regulaminów i nie uzyskały na nowo wpisu do ewidencji zostały rozwiązane z mocy prawa [art. 10 Ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923)].
Rozwiązanie z mocy prawa nie zależało od tego ani, że stowarzyszenie prężnie działało, ani, że założono je np. 20 lat temu.
Stowarzyszenie zwykłe Konstantynowski Klub Współpraca zostało z dniem 21 maja 2018 rozwiązane na podstawie wspomnianej ustawy, ale zgodnie z intencją jego zarządu. Starostwo Powiatowe w Pabianicach jeszcze nie opublikowało wykazu stowarzyszeń, które podobnie jak KK Współpraca zostały rozwiązane z mocy prawa.


Rys historyczny Konstantynowskiego Klubu Współpraca
Stowarzyszenie KK Współpraca powstało przed wyborami samorządowymi (1994). Zebranie założycielskie odbyło się 3 grudnia 1992 (wystąpienie o wpis do rejestru 26 stycznia 1993).
Członkowie założyciele KKW:
Bernard Cichosz,
Włodzimierz Fisiak,
Grzegorz Lobka,
Danuta Marczak,
Ryszard Marczak,
Anna Sasko,
Grzegorz Sasko.

Do rady miejskiej (kadencja 1994-1998) KKW wprowadził 8 swoich kandydatów:
Emilian Kucharski,
Władysław Zawadzki,
Zbigniew Skowroński,
Ryszard Marczak,
Jerzy Grzelak,
Barbara Stachurska,
Barbara Keller,
Andrzej Owczarek.

Popieranego przez KKW Włodzimierza Fisiaka rada miejska wybrała burmistrzem na kadencję 1994-1998.
Na czele stowarzyszenia stali kolejno:

Grzegorz Lobka (3 grudnia 1992 - 19 kwietnia 1995), Andrzej Owczarek (19 kwietnia 1995 - 26 września 2009), Irena Grenda (26 września 2009 - 16 września 2013), Grzegorz Lobka (16 września 2013 - 20 maja 2018).

Funkcję sekretarza KKW pełnili: Barbara Stachurska i Bernard Cichosz.
Po powstaniu (5 listopada 1997) i zarejestrowaniu (21 stycznia 1998) Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego skupiającego wówczas niemal wszystkie środowiska prawicowe naszego miasta KKW nie wystawiał już w wyborach własnych list. Prowadził nabór osób (liczył 68 członków) i aktywnie działał (m. in. przygotowywał swoich członków do wyborów samorządowych i parlamentarnych; pracował nad poszanowaniem wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, społeczną akceptacją gospodarki rynkowej).

Opracowanie: Bernard Cichosz

POLECAMY:
2018-05-11 Ostatnie dni dla stowarzyszeń zwykłych