2018-05-21
Dedykowane partii hipokryzji

Dedykowane partii hipokryzji

--------------------------------------------------sygnały

Problemem dla Polski nie są ci, którzy przegrali ostatnie wybory parlamentarne. Problemem są zdrajcy naszej Ojczyzny.
Niedawno na jednym z profili popularnego portalu społecznościowego znalazł się skandaliczny wpis. Profil należy do konstantynowskiej struktury partii politycznej. Ta partia kojarzy mi się przede wszystkim z hipokryzją. Nie warto polemizować z anonimowym redaktorem profilu, ale ewentualnym czytelnikom trzeba zacytować hasła z Encyklopedii PWN, które będą pomocne przy lekturze zmanipulowanego wpisu.
Osobną sprawą jest niegodne i prymitywne wykorzystanie odniesienia do narodowca śp. ks. płk. Stanisława Czernika, kapelana Armii Krajowej, żołnierza niezłomnego walczącego z niemieckimi nazistami, prześladowanego po wojnie przez Urząd Bezpieczeństwa. Teraz partia hipokrytów wspiera UB!
Latarnik

 

HASŁA z Encyklopedii PWN (encyklopedia.pwn.pl/):
♦ narodowiec
«zwolennik kierunku narodowego w polityce lub członek stronnictwa narodowego»
♦ nacjonalizm
[łac. natio ‘naród’], przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne; ideologia polityczna, wg której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom zamieszkanym przez dany naród.
♦ nazizm, narodowy socjalizm, hitleryzm,
ruch polityczny (od 1919), ideologia, od przejęcia władzy przez A. Hitlera (1933) system państwowy w Niemczech (tzw. III Rzesza).
♦ zdrajca
1. «ten, kto zdradza swój kraj, naród itp.»
2. «ten, kto odstępuje od wyznawanych ideałów, wartości itp.»
3. «o kimś, kto oszukuje kogoś»
♦ zaprzaństwo
daw. «dopuszczenie się zdrady»


Ostatnie dwa hasła dedykujemy partii hipokryzji.