2018-05-23
Deklaracje do 8 czerwca 2018

Deklaracje do 8 czerwca 2018

Gmina Konstantynów Łódzki złoży wniosek w imieniu mieszkańców

■ Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych. Przyjmowanie deklaracji do 8 czerwca 2018 r.
Gmina Konstantynów Łódzki przystąpiła do prac przygotowawczych zmierzających do złożenia w imieniu mieszkańców wniosku o dofinansowanie zadań realizowanych w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Dofinansowanie może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Przyjmowanie deklaracji do 8 czerwca 2018 r.
Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych na proekologiczne źródła ciepła jest organizowane w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja.
WIĘCEJ na stronie gminy Konstantynów Łódzki>>>