2018-06-01
Już 11 z 15

Już 11 z 15

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016. Rankingi cząstkowe

■ Nasze analizy pozycji Konstantynowa Łódzkiego w coraz liczniejszych rankingach mogą być pomocne przy opracowaniu programów komitetów wyborczych, a później po wygranych wyborach, przy podejmowaniu ważnych rozstrzygnięć dla dobra gminy.

W grudniu 2017 rozpoczęliśmy publikację analizy pozycji Konstantynowa Łódzkiego w stworzonym przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej Rankingu Zrównoważonego Rozwoju. Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. W najbliższych dniach analizy kolejnych trzech rankingów cząstkowych:
13. Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej,
14. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej,
15. Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Oznaczać to będzie prezentację już 11 z 15 rankingów cząstkowych.

„Ojcem” rankingu jest prof. nzw. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW (opracowanie: mgr Michał Staniszewski).
Dysponujemy kompletem materiałów do opracowania rankingu dzięki uprzejmości mgr. Michała Staniszewskiego z PW.
Lista wszystkich 15 rankingów cząstkowych (pogrubiono już zaprezentowane wcześniej):
1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita,
2. Wydatki na transport i łączność per capita,
3. Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie,
4. Odsetek wydatków na transport i łączność,
5. Odsetek dochodów własnych w budżecie,
6. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców,
7. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców,
8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców,
9. Odsetek radnych z wyższym wykształceniem,
10. Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
11. Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
12. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców,
13. Odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej,
14. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej,
15. Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Źródło: Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2016. Materiały Politechniki Warszawskiej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej)
Bernard Cichosz