2018-05-08
W KPS-ie bez zmian

W KPS-ie bez zmian

Andrzej Owczarek nadal przewodniczącym

■ Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe wybrało władze na nową
kadencję (2018-2022)
■ Andrzej Owczarek nadal przewodniczącym
We wtorek 8 maja 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego. Wybrano władze na nową czteroletnią kadencję (2018-2022). Andrzej Owczarek jest nadal przewodniczącym. Pozostali członkowie prezydium zarządu: Henryk Brzyszcz – wiceprzewodniczący, Robert Bujnowicz – wiceprzewodniczący, Małgorzata Rusek – sekretarz, Krzysztof Pipiński – skarbnik. W skład zarządu KPS wchodzą jeszcze: Irena Grenda, Sławomir Jabłoński, Teresa Kacperska, Justyna Kudaj, Mirosława Marszałek, Marcin Młynarczyk, Radosław Radwański, Witold Stępień, Barbara Zapalska. Komisję rewizyjną tworzą: Barbara Antosik (przewodnicząca), Krystyna Łakomska, Krystyna Opara.
<Aktualizacja: 2018-06-07>