2018-06-04
NOWY BURMISTRZ KONSTANTYNOWA

NOWY BURMISTRZ KONSTANTYNOWA

Jesienią będzie nowy burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. To już pewne! W ogniu krytyki swoją rezygnację z ubiegania się o urząd szefa naszego miejskiego samorządu w kolejnych wyborach złożył Henryk Brzyszcz. To właśnie krytyka stylu zarządzania miastem i podejmowanych przez obecną ekipę działań miała być jednym z głównych powodów jego rezygnacji.
Obecny Burmistrz nie czekał na werdykt wyborców. Rozliczył się sam. Pewnie wśród rozmów o swych dokonaniach chciał uniknąć dyskusji na temat popełnionych błędów i braków w aktywności. Okres wyborczy wiąże się z nasileniem debaty, która już teraz stała się dla włodarza nieznośna.
Jakub Pietkiewicz

 

Autor jest doktorem nauk humanistycznych oraz specjalistą w zakresie marketingu i zarządzania, w tym zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze spółek komunalnych i skarbu państwa oraz w samorządzie miejskim.
 

Wkrótce artykuł dr. Jakuba Pietkiewicza NIEZARADNI RADNI?, w którym pisze on o problemach konstantynowskiego samorządu.