2018-06-05
Kiedy wybory samorządowe

Kiedy wybory samorządowe

Wybory samorządowe odbędą się 21 października, 28 października lub 4 listopada 2018

Tegoroczne wybory samorządowe mogą odbyć się w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada 2018. Która to będzie niedziela dowiemy się na przełomie lipca i sierpnia. Prezes Rady Ministrów powinien wyznaczyć konkretną niedzielę w okresie pomiędzy 16 lipca 2018 r. a 16 sierpnia 2018 r.
"Wybory samorządowe zarządza Prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad" – czytamy na stronie internetowej PKW. Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada 2018. Dotychczas Kodeks wyborczy stanowił, że wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.
BC