2018-05-19

Podsumowanie edukacji ekologicznej

Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej

<ZDJĘCIA>

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim zakończył realizację projektu „XXIV Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej obejmujący problematykę zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej skierowany do mieszkańców województwa Łódzkiego" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Swoim zasięgiem objął około 1000 bezpośrednich odbiorców.

W ramach zadania 9 grudnia 2017r. odbyło się bezpłatne certyfikowane szkolenie dla nauczycieli i animatorów z edukacji ekologicznej, prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W kilkugodzinnych warsztatach wzięły udział 24 osoby. Warsztaty były prowadzone pod kątem praktycznych ćwiczeń z dziećmi. Nauczyciele zdobytą wiedzę wykorzystali w pracy pedagogicznej z dziećmi do stworzenia scenariuszy teatralnych przedstawień przeglądu teatralnego.
W dniach 20-27 marca 2018r. odbył się cykl warsztatów ekologicznych dla grup teatralnych, które wzięły udział w Przeglądzie Teatralnym. Tematem 12 warsztatów były zasoby naturalne a przede wszystkim woda jako dobrodziejstwo natury, sposoby jej oszczędzania czyli rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi i jej obieg w przyrodzie. Zajęcia przeprowadziła Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dla ponad 300 dzieci. Wszystkie placówki otrzymały pomoce dydaktyczne.
W kwietniu zorganizowaliśmy 12 wyjazdów edukacyjnych dla ponad 300 dzieci z konstantynowskich przedszkoli i szkół. Dzieci i młodzież poznały obieg wody w przyrodzie. Na początek w Stacji Uzdatniania Wody w Ignacewie dowiedzieliśmy się skąd bierze początek każda kropla wody w konstantynowskich kranach. Z jakiej głębokości jest czerpana, jakie urządzenia pompują ja i uzdatniają. Kolejną częścią wyjazdu była Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi. Poznaliśmy proces mechanicznego oczyszczania, pracowite bakterie i powrót czystej wody do rzeki Ner.
W dniach 15-18 maja 2018r. odbył się Przegląd Przedszkolnych i Szkolnych Przedstawień Teatralnych pod patronatem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem ekologii. Na scenie w ciągu dwóch dni zaprezentowało się ponad 300 młodych aktorów w 16 spektaklach, przygotowanych przez konstantynowskie placówki i koło teatralne z Pabianic. W Finale Przeglądu wystąpił dla dzieci „Teatr Króla” w spektaklu „Przygody zazdrosnego Liliputka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, wręczyliśmy ich ponad 600, a jury przyznało wyróżnienia dla 45 najzdolniejszych aktorów.
W wydarzeniach wzięło udział ponad 300 dzieci z konstantynowskich placówek: Przedszkole Nr 1 i Nr 2, Niepubliczne Przedszkola: „Barwne Dzieci”, „Oliwkowy Gaj”, „Pokaż Świat”, „Magnolki”, Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 5 wraz z oddziałami przedszkolnymi.
Fot. GCI, MOK
Aleksandra Lobka
Mariusz Augustyniak
Koordynacja projektu