2018-06-09

Recykling oczami dzieci

Twórcze warsztaty interdyscyplinarne Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjne „Cantores"

<ZDJĘCIA>
Od września 2017 r. do końca maja 2018 r. Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne „Cantores" realizowało projekt „Recykling oczami dzieci - twórcze warsztaty interdyscyplinarne" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W ramach zadania przeprowadzone były ekologiczne warsztaty muzyczne i plastyczne dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 2-4 lata oraz 5-9 lat.
Poprzez artystyczno-ekologiczne działania, wspólną zabawę i naukę kształtowaliśmy świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska a także uczyliśmy racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, której studenci prowadzili zajęcia pod okiem dr hab. Anety Rogalskiej Marasińskiej. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne: puzzle, książki, interaktywne zestawy do segregacji odpadów, gry, instrumenty drewniane. W sumie przeprowadzono 80 godz. zajęć ekologiczno-muzycznych dla 60 odbiorców, 40 godz. zajęć ekologiczno-plastycznych dla 40 osób. Warsztaty ekologiczno-plastyczne rozwinęły kreatywność i sprawność manualną maluchów poprzez wykorzystanie różnych technik i materiałów, w efekcie warsztatów zostały wykonane plansze informacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów, które powieszono w szkołach, instytucjach miejskich oraz wielkoformatowe plakaty, umieszczone w witrynach przystanków tramwajowych.
W rezultacie przeprowadzonego projektu uzyskano efekt ekologiczny:
- kształtowanie świadomości społecznej w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska;
- podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej;
- nauka racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zapobieganie ich powstawaniu;
- wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego;
- nabycie umiejętności nadawania "drugiego życia" przedmiotów, recyclingu- nauka selektywnej zbiórki odpadów - propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych - zmniejszenie ilości śmieci.

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (wartość ogólna zadania: 22.317,58; dotacja w wysokości: 20.000,00).
www.zainwestujwekologie.pl