2018-06-12
Happening na Orliku przy Zgierskiej

Happening na Orliku przy Zgierskiej

Zachowaj trzeźwy umysł!

Happening Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł" odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) w godz. 10:00-12:00 na boisku Orlik przy ul. Zgierskiej 21/25 w Konstantynowie Łódzkim. Organizatorem wydarzenia jest Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Program happeningu:
1) Przemarsz dzieci i młodzieży z transparentami, ulicami miasta na boisko ORLIK, rozdawanie ulotek w ramach kampanii "Przeciw pijanym kierowcom",
2) Powitanie uczestników oraz prezentacja okrzyków profilaktycznych na przywitanie,
3) "Nasze Pasje" – tworzenie wspólnego plakatu na siatce boiska z transparentów przygotowanych przez dzieci i młodzież,
4) Prezentacja talentów i pasji uczniów z poszczególnych placówek – sposoby na kreatywne spędzanie wolnego czasu,
5) Wręczenie nagród laureatom konkursów profilaktycznych organizowanych przez Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie,
a) Dla klas I-III pt. „JA i moja rodzina”
b) Dla klas IV- VII i gimnazjalnych pt. "Recepta na zdrowie – żyję bez nałogów"
6) Prelekcja komendanta Straży Miejskiej nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zbliżających się wakacji,
7) "Świat widziany przez alkogogle i narkogogle" - spotkanie z dzielnicowymi Komisariatu Policji,
8) Gry i zabawy sportowe dla wszystkich uczestników prowadzone przez trenerów,
9) Konkurs plastyczny grupowy pt. „Moje wymarzone wakacje” dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych,
10) Tańce i pląsy,
11) "Wiem co Jem"– degustacja warzyw i owoców, stół ze zdrową żywnością,
12) Podsumowanie i zakończenie imprezy.