2018-06-15
LOdD. Wielkie zainteresowanie!

LOdD. Wielkie zainteresowanie!

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim prowadzi nabór

■ Nasz wywiad z dyr. konstantynowskiego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Krzysztofem Wielkopolanem spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Zasięg tego tekstu zdecydowanie przekroczył liczbę 1300 osób. To jeden z najlepszych wyników dla tekstów z naszego portalu.
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim prowadzi nabór. Swoją ofertę kieruje do ludzi dorosłych. Nauka pozwala uzupełnić średnie wykształcenie tym, którzy z rożnych powodów nie mogli kontynuować edukacji w normalnym trybie. Szkoła zaoczna pozwala dorosłym słuchaczom na łączenie pracy, obowiązków rodzinnych z nauką. Do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej starego typu a do klasy drugiej absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej.
POLECAMY:
15. egzamin maturalny w Liceum