2018-06-18
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

19 czerwca 2018 roku (wtorek) 15:00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a.zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
b.ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
c.przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Konstantynowie Łódzkim na lata 2018-2022.
3)informacja na temat przebiegu i organizacji Dni Konstantynowa Łódzkiego;
4)sprawy różne.