2018-06-18
Burmistrz proponuje dla siebie maksymalne wynagrodzenie

Burmistrz proponuje dla siebie
maksymalne wynagrodzenie

Przed najbliższą sesją rady miejskiej (21 czerwca 2018)

■ Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarabia 11 628 zł (do dnia 30 czerwca 2018). Od 1 lipca 2018 będzie mógł zarabiać maksymalnie 10 620 zł i tyle zaproponował dla siebie jako piastuna funkcji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
  
Na najbliższej sesji rady miejskiej, w dniu 21 czerwca 2018 nastąpi m.in. podjęcie uchwały w sprawie składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Projekt uchwały przygotował z własnej inicjatywy Burmistrz (tak wynika z treści UZASADNIENIA).
Burmistrz proponuje dla siebie, od 1 lipca 2018, maksymalne wynagrodzenie w łącznej wysokości 10 620 zł na co składa się:
– 4 800 zł (wynagrodzenie zasadnicze) - stawka możliwa: 3 600 do 4 800 zł;
– 2 100 zł (dodatek funkcyjny) - stawka możliwa: maksymalnie 2 100 zł;
– 2 760 zł (dodatek specjalny) - stawka możliwa: 20 do 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
– 960 zł (dodatek za wysługę lat) - stawka wynikająca ze stażu pracy: 20% wynagrodzenia zasadniczego.
   UZASADNIENIE nie zawiera żadnych argumentów merytorycznych dot. takiej stawki. Nie mówi ono, że wszystkie zaproponowane składniki mają maksymalną wysokość. Informuje jedynie, że „Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu wejścia w życie w dniu 19 maja 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych”.
   Obecnie Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego (jako piastun tej funkcji w gminie mającej od 15 do 100 tys. mieszkańców) nie ma wynagrodzenia maksymalnego (12 540 zł). Jego wynagrodzenie wynosi łącznie 11 628 zł, na co składa się:
– 5 430 zł (wynagrodzenie zasadnicze) - stawka możliwa: 4 500 do 6 000 zł;
2 100 zł (dodatek funkcyjny) - stawka możliwa: maksymalnie 2 100 zł;
– 3 012 zł (dodatek specjalny) - stawka możliwa: 20 do 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
– 1 086 zł (dodatek za wysługę lat) - stawka wynikająca ze stażu pracy: 20% wynagrodzenia zasadniczego.
   Podjęcie tej uchwały i jej kształt wynika z wprowadzenia w życie, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018, nowych niższych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wspomniany dokument Rady Ministrów stworzył władzom miasta okazję do wybrnięcia z sytuacji, w której od niemal dwóch kadencji gmina nie ma takiej stosownej uchwały ustalającej wynagrodzenie burmistrza.
    Uzupełnienia wymaga tekst uchwały o zapis dot. terminu zakończenia jej obowiązywania (do końca kadencji).
    Wątpliwości budzi też brak nazwiska piastuna funkcji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego (uchwały części gmin to uwzględniają). Uchwała ustala wynagrodzenie dla piastuna funkcji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w konkretnym momencie bieżącej kadencji do jej końca, a nie w ogóle dla anonimowego organu wykonawczego gminy również na przyszłe kadencje.
Rada miejska uchwala wynagrodzenie dla konkretnej osoby fizycznej, a nie dla organu władzy.
    PS. Prezydent Warszawy zarabia 12 460 zł (do dnia 30 czerwca 2018). Od 1 lipca 2018 ma zarabiać 12 436 zł (i nie jest to maksymalne wynagrodzenie na tym stanowisku).

 

Bernard Cichosz

 

POLECAMY:
Ponad milion złotych
Sensacyjne pytania radnych opozycj