2018-07-08
POROZUMIENIE zaprasza

POROZUMIENIE zaprasza

Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli ugrupowania „Porozumienie" w poniedziałek, 9 lipca 2018 roku, o godzinie 10:30

W poniedziałek, 9 lipca 2018 roku, o godzinie 10:30, w sali konferencyjnej Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 3a w Łodzi (I piętro), odbędzie się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli ugrupowania „Porozumienie". Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom, związanym z reformą nauki i szkolnictwa wyższego, w związku z przyjętą 3 lipca przez Sejm RP ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0).