2018-07-04
LII sesja Rady Powiatu

LII sesja Rady Powiatu

Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 29 maja 2018 roku (wtorek) 10:00

W czwartek 5 lipca 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się LII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacjei zapytania radnych z poprzednich sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 –2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego,
d) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pabianickiego.

8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad LII Sesji RPP.