2018-07-23
LIII sesja Rady Powiatu

LIII sesja Rady Powiatu

Porządek obrad LIII sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 24 lipca 2018 roku (wtorek) 10:00

We wtorek 24 lipca 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
4. Zamknięcie obrad LIII Sesji RPP.