2018-07-27
Jest wyrok w sprawie S14

Jest wyrok w sprawie S14

Kiedy podpisanie umowy?

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie firm, które zaskarżyły wykluczenie z przetargu na budowę łódzkiego odcinka drogi S14 zostało oddalone.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ocenia, że przyznaje to rację GDiDKiA i przetarg wraca do punktu wyjścia. Teraz czas wrócić do etapu, kiedy jeden z wykonawców został wykluczony z przetargu.
Podczas wizyty w Łodzi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk wspominał, że podpisanie umowy na budowę zachodniej obwodnicy Łodzi może nastąpić we wrześniu. Po podpisaniu umowy wykonawca ma 32 miesiące na wybudowanie łódzkiego odcinka drogi ekspresowej S14.

BC