2018-08-02
Wybór ofert jeszcze nieprawomocny

Wybór ofert jeszcze nieprawomocny

<S14 WARIANT OSTATECZNY>
■ Wybrano umowy na projekt i budowę S14.
■ Wariant ostateczny S14 uwzględnia „Węzeł Konstantynów Ł.”.
■ Umowa na nadzór na S14 podpisana.

Portal GDDKiA Oddział Łódź poinformował (2018-08-01):
— Znamy już najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców na projekt i budowę drogi ekspresowej S14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi i Zgierza.
I odcinek węzeł Pabianice Północ – węzeł Teofilów: wykona konsorcjum firm: - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa – Lider, - STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 - Partner Cena oferty brutto ok. 561,8 mln zł.
II odcinek: węzeł Teofilów – Słowik: wykona firma Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Cena oferty brutto ok. 537,3 mln zł. Oznacza to, że łączny koszt projektu i budowy oby odcinków wyniesie: 1 099,1 mln zł. . Kwota, jaką zamawiający (GDDKiA Łódź) zamierza przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia, to blisko 1 330 mln zł. Wykonawcy deklarują realizację zadania w ciągu 32 miesięcy od chwili podpisania umowy, przy czym do etapu budowy nie wlicza się okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca).
UWAGA! Wybór nie jest prawomocny. Po jego uprawomocnieniu się, odbędzie się jeszcze obowiązkowa kontrola uprzednia w UZP i dopiero po jej korzystnym zakończeniu, wykonawcy zostaną wezwani do podpisania umowy.
Dzień wcześniej (2018-07-31) ten sam portal (GDDKiA Oddział Łódź) poinformował również:
— Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik”, z podziałem na dwie części” będzie pełniła łódzka firma: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański &Haładaj sp.j. 90-046 Łódź, ul. Wodna 47.
Została wyłoniona spośród 10 oferentów. Łączna wartość kontraktu to niemal 12,585 mln PLN. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel nieco ponad 26 milionów złotych.
Minimalny termin realizacji usługi to 56 miesięcy od daty podpisania umowy.

Informacja ważna dla konstantynowian: wariant ostateczny S14 uwzględnia „Węzeł Konstantynów Ł.”.

BC