2018-08-04
Ilu radnych w radach?

Ilu radnych w radach?

Najpóźniej 16 sierpnia premier ogłosi termin wyborów (w grę wchodzą trzy niedziele: 21 października, 28 października lub 4 listopada)

■ W Konstantynowie Łódzkim wybierać będziemy 15 radnych.
Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało, że w najbliższych wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów, w sumie 2477 organów wykonawczych gmin (o jednego mniej niż obecnie w wyniku likwidacji gminy Ostrowice). W kraju do obsadzenia w radach gmin będzie 39 256 mandatów radnego.
60 radnych (nie licząc radnych dzielnicowych), zasiądzie w radzie m.st. Warszawy. Rada Miasta Łodzi będzie liczyć 40 radnych..
Wybory większościowe odbędą się w 2145 gminach, a wybory proporcjonalne w 332 gminach (w tym 66 miastach na prawach powiatu).
W Konstantynowie Łódzkim (wybory większościowe) wybierać będziemy 15 radnych.
Najpóźniej 16 sierpnia premier ogłosi termin wyborów (w grę wchodzą trzy niedziele: 21 października, 28 października lub 4 listopada). Wtedy ruszy kalendarz wyborczy. To będzie początek kampanii wyborczej. Będą już mogły tworzyć się komitety wyborcze. Po zawiadamianiu właściwych organów wyborczych o utworzeniu takich komitetów i po przyjęciu tych zawiadomień przez organy wyborcze komitety mogą prowadzić agitację wyborczą i zbierać podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów.

BC