2018-08-06

Dedykowane burmistrzowi i radnym nowej kadencji

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2016 opracowany przez PW (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

<LOKATY Konstantynowa Łódzkiego pdf>
Nasze analizy pozycji Konstantynowa Łódzkiego w licznych rankingach mogą być pomocne przy opracowaniu programów komitetów wyborczych, a później po wygranych wyborach, przy podejmowaniu ważnych rozstrzygnięć dla dobra gminy przez burmistrza i radnych nowej, 8. kadencji. Zwłaszcza przydatny może być Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowany przez Politechnikę Warszawską (Wydział Administracji i Nauk Społecznych). Składa się on z 15 rankingów cząstkowych.
Dzisiaj analiza zbiorcza pozycji naszego miasta wśród gmin miejskich województwa łódzkiego. Ta analiza (TABELA 1) wyraźnie pokazuje atuty i bolączki Konstantynowa Łódzkiego na tle innych miast Łódzkiego.
„Ojcem” rankingu jest prof. nzw. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW (opracowanie: mgr Michał Staniszewski).

 

Analiza pozycji Konstantynowa Łódzkiego wśród GMIN MIEJSKICH* w województwie łódzkim
(* Ranking GMIN MIEJSKICH nie obejmuje gmin miejskich na prawach powiatu, miejsko-wiejskich, wiejskich)
Źródło: Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2016 (pełna punktacja). Materiały Politechniki Warszawskiej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej)
Analiza danych dot. Konstantynowa Łódzkiego: Bernard Cichosz