2018-08-11
Żłobki dostępne dla 35% dzieci

Żłobki dostępne dla 35% dzieci

Użłobkowienie gmin 2016. Ranking dwutygodnika WSPÓLNOTA

■ Konstantynów Łódzki wysoko w rankingu użłobkowienia gmin dwutygodnika WSPÓLNOTA (w kraju poz. 80. wśród 590 miast i w województwie łódzkim 4. wśród 23).

Na podstawie Rankingu użłobkowienia gmin 2016, opublikowanego przez dwutygodnik WSPÓLNOTA (nr 15/2018) porównujemy przede wszystkim wyniki naszego miasta z wynikami innych gmin województwa łódzkiego w kat. MIASTECZEK (dotychczas WSPÓLNOTA określała tę kategorię jako MIASTA INNE aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu).
Metoda rankingu zastosowana przez autorów Pawła Swianiewicza i Julitę Łukomską polega na obliczeniu wskaźniku liczby dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową lub przedszkolną w stosunku do całkowitej liczby dzieci w wieku od 1 do 3 lat na terenie gminy. Uwzględnione zostały dzieci w żłobkach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktach przedszkolnych i zespołach przedszkolnych w wieku 3 lata lub mniej.
Wkrótce więcej.
BC