2018-08-14
Inicjatywy uchwałodawcze

Inicjatywy uchwałodawcze

Aktywność konstantynowskich radnych. VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018), stan na dzień 20.08.2018

Ranking Aktywności Radnych
■ Żaden radny nie wykazał się (formalnie) inicjatywą uchwałodawczą.
Radni (zgodnie z § 53.1.Statutu Miasta) mogą dysponować inicjatywą uchwałodawczą. W uzasadnieniu żadnej z uchwał bieżącej kadencji nie znaleźliśmy wskazania radnego – inicjatora podjęcia uchwały, co oznacza, że wszystkie zainicjował burmistrz. To nie jest zgodne z prawdą, bo np. radny Michał Paśnicki był faktycznym inicjatorem uchwał z dnia 26.10.2017 w sprawie: 1/ nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego” Piotrowi Kowalewskiemu oraz 2/ nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” Grzegorzowi Kosmie. Podobne przypadki miały miejsce w poprzednich kadencjach. W konsekwencji żaden radny dotychczas nie wykazał się (formalnie) inicjatywą uchwałodawczą.
W okresie miedzy wyborami organy gminy (rada miejska i burmistrz) pośredniczą w podejmowaniu przez mieszkańców rozstrzygnięć. Te rozstrzygnięcia dokonują się m.in. poprzez uchwały rady miejskiej. Inicjatywa uchwałodawcza radnego to pośrednio forma aktywności wszystkich mieszkańców. Radny umożliwia mieszkańcom aktywność organizując spotkania z wyborcami (zgodnie z § 73.1. Statutu Miasta).
Jutro o spotkaniach radnych z wyborcami.
BC
Inicjatywy uchwałodawcze. Ranking cząstkowy Rankingu Aktywności Radnych
VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)
<Liczba inicjatyw – nazwisko i imię radnego>
0 – BUJNOWICZ Robert
0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga
0 – JABŁOŃSKA Elżbieta
0 – JAKUBOWSKI Jacek
0 – JĘDRASIK Włodzimierz
0 – ŁOPACIŃSKI Marek
0 – MARSZAŁEK Mirosława
0 – MŁYNARCZYK Marcin
0 – OWCZAREK Andrzej
0 – PAŚNICKI Michał
0 – RADWAŃSKI Radosław
0 – ROGALA Zygmunt
0 – SUDRA Konrad
0 – SZCZEPANIAK Gabriela
0 – ZAPALSKA Barbara
RAZEM 0

<Aktualizacja: 2018-08-20>