2018-08-15
Spotkania z wyborcami

Spotkania z wyborcami

Aktywność konstantynowskich radnych. VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018), stan na dzień 20.08.2018

Ranking Aktywności Radnych
■ Dwóch radnych (Marcin Młynarczyk i Konrad Sudra) nie zorganizowało dotychczas żadnego spotkania z wyborcami w bieżącej kadencji.
Spotkania radnego z wyborcami umożliwiają mieszkańcom aktywne i świadome uczestnictwo w rozstrzygnięciach na rzecz gminy. W okresie między wyborami to uczestnictwo następuje za pośrednictwem organów gminy, a podczas wyborów czy referendum następuje rozliczenie tych organów z realizacji wspomnianego pośrednictwa.
Zgodnie ze Statutem Miasta (§ 73.1.) spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.
Spotkania z wyborcami. Ranking cząstkowy Rankingu Aktywności Radnych
VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)
<Liczba spotkań* – nazwisko i imię radnego – daty spotkań>
4– BUJNOWICZ Robert: 2015-06-10, 2017-09-26, 2017-11-08, 2018-06-25,
2 – CZEKAJEWSKA Jadwiga: 2016-11-17, 2017-11-07,
2 – JABŁOŃSKA Elżbieta: 2015-06-10, 2017-09-26,
1 – JAKUBOWSKI Jacek: 2017-11-24,
3 – JĘDRASIK Włodzimierz: 2016-05-11, 2016-10-22, 2017-11-27,
1 – ŁOPACIŃSKI Marek: 2018-01-18,
2 – MARSZAŁEK Mirosława: 2015-06-10, 2017-11-07,
0 – MŁYNARCZYK Marcin:
2 – OWCZAREK Andrzej: 2015-06-10, 2017-10-18,
1 – PAŚNICKI Michał: 2017-05-21
4– RADWAŃSKI Radosław: 2015-06-10, 2016-08-25, 2017-09-26, 2018-06-25,
2 – ROGALA Zygmunt: 2015-06-10, 2017-11-07,
0 – SUDRA Konrad:
3 – SZCZEPANIAK Gabriela: 2015-06-10, 2016-04-20, 2017-06-08
2 – ZAPALSKA Barbara: 2015-06-10, 2017-10-18,
RAZEM 29
* na początku kadencji do 30.04.2015 radnym był Marian Kaczorowski (nie miał żadnego spotkania), którego zastąpił po rezygnacji wybrany w wyborach uzupełniających Marcin Młynarczyk (objęcie mandatu: 17.09.2015).

<Aktualizacja: 2018-08-20>