2018-08-16
Stały kontakt

Stały kontakt

Aktywność konstantynowskich radnych. VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018), stan na dzień 20.08.2018

Ranking Aktywności Radnych
■ Większość radnych nie utrzymuje stałego kontaktu z mieszkańcami ani poprzez osobisty profil w internetowych mediach społecznościowych, ani poprzez własną stronę internetową.
■ Tylko pięcioro radnych (Robert Bujnowicz, Marek Łopaciński, Marcin Młynarczyk, Michał Paśnicki, Gabriela Szczepaniak) utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami.
Zgodnie z Art. 23.1. USTAWY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (i późniejsze zmiany) radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.
Utrzymanie przez radnego stałej więzi z wyborcami na pewno zagwarantuje utrzymywanie z nimi stałego kontaktu. W dobie mediów elektronicznych nie powinno to sprawiać obu stronom żadnych kłopotów. W BIP-ie gminy nie ma informacji o możliwości stałego kontaktu mieszkańców z radnymi. Sprawdziliśmy w Internecie, którzy radni mają stały kontakt z wyborcami, czyli posiadają: 1/ osobisty profil w internetowych mediach społecznościowych 2/ własną stronę internetową. W wykazie przed nazwiskiem liczba 0 oznacza brak wspomnianych kontaktów, liczba 1 oznacza, że radny dysponuje jedną z dwóch form kontaktu, a liczba 2, że radny kontaktuje się korzystając z obu tych form. Za stały uznaliśmy kontakt funkcjonujący przez ponad połowę kadencji.
Stały kontakt. Ranking cząstkowy Rankingu Aktywności Radnych
VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)
<Liczba stałych kontaktów – nazwisko i imię radnego>
1 – BUJNOWICZ Robert
0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga
0 – JABŁOŃSKA Elżbieta
0 – JAKUBOWSKI Jacek
0 – JĘDRASIK Włodzimierz
1 – ŁOPACIŃSKI Marek
0 – MARSZAŁEK Mirosława
1 – MŁYNARCZYK Marcin
0 – OWCZAREK Andrzej
1 – PAŚNICKI Michał
0 – RADWAŃSKI Radosław
0 – ROGALA Zygmunt
0 – SUDRA Konrad
1 – SZCZEPANIAK Gabriela
0 – ZAPALSKA Barbara
RAZEM 5

<Aktualizacja: 2018-08-20>