2018-08-17
Interpelacje do burmistrza

Interpelacje do burmistrza

Aktywność konstantynowskich radnych. VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018), stan na dzień 20.08.2018

Ranking Aktywności Radnych
■ Najwięcej interpelacji złożyli: Michał Paśnicki (27), Gabriela Szczepaniak (19), Włodzimierz Jędrasik (14).
■ Żadnej interpelacji nie złożyli: Marek Łopaciński, Mirosława Marszałek, Marcin Młynarczyk, Andrzej Owczarek, Radosław Radwański, Zygmunt Rogala, Barbara Zapalska.
Porządek sesji rady miejskiej obejmuje m.in. interpelacje radnych do burmistrza. W trakcie bieżącej kadencji interpelacje (i odpowiedzi na nie) zaczęły się pojawiać w BIP-ie.
Interpelacje do burmistrza. Ranking cząstkowy Rankingu Aktywności Radnych
VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)
<Liczba interpelacji* – nazwisko i imię radnego>
1 – BUJNOWICZ Robert
8 – CZEKAJEWSKA Jadwiga
4 – JABŁOŃSKA Elżbieta
5 – JAKUBOWSKI Jacek
14 – JĘDRASIK Włodzimierz
0 – ŁOPACIŃSKI Marek
0 – MARSZAŁEK Mirosława
0 – MŁYNARCZYK Marcin
0 – OWCZAREK Andrzej
27 – PAŚNICKI Michał
0 – RADWAŃSKI Radosław
0 – ROGALA Zygmunt
4 – SUDRA Konrad
19 – SZCZEPANIAK Gabriela
0 – ZAPALSKA Barbara
1 – KLUB RADNYCH WSPÓLNY KONSTANTYNÓW
RAZEM 83
* na początku kadencji do 30.04.2015 radnym był Marian Kaczorowski (nie złożył żadnej interpelacji), którego zastąpił po rezygnacji wybrany w wyborach uzupełniających Marcin Młynarczyk (objęcie mandatu: 17.09.2015).

<Aktualizacja: 2018-08-20>

POLECAMY:
Nasz portal o interpelacjach