2018-08-18
Nieobecność na sesjach

Nieobecność na sesjach

Aktywność konstantynowskich radnych. VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018), stan na dzień 20.08.2018

Ranking Aktywności Radnych
■ Najwięcej nieobecności na sesjach odnotowała Elżbieta Jabłońska (8 na 47)
■ Żadnej nieobecności na sesji nie mają: Jadwiga Czekajewska, Włodzimierz Jędrasik, Michał Paśnicki, Zygmunt Rogala, Konrad Sudra.
Podstawową formą sprawowania mandatu radnych jest ich udział w sesjach Rady. Dotychczas (do 20 sierpnia 2018) – w kończącej się VII kadencji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018) – odbyło się 47 sesji. Najwięcej nieobecności (8) odnotowała radna Elżbieta Jabłońska. Żadnej sesji nie opuściło pięcioro radnych: Jadwiga Czekajewska, Włodzimierz Jędrasik, Michał Paśnicki, Zygmunt Rogala, Konrad Sudra.
Nieobecność na sesjach. Ranking cząstkowy Rankingu Aktywności Radnych
VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)
<Liczba nieobecności* – nazwisko i imię radnego>
2 – BUJNOWICZ Robert
0 – CZEKAJEWSKA Jadwiga
8 – JABŁOŃSKA Elżbieta
1 – JAKUBOWSKI Jacek
0 – JĘDRASIK Włodzimierz
3 – ŁOPACIŃSKI Marek
2 – MARSZAŁEK Mirosława
3 – MŁYNARCZYK Marcin
2 – OWCZAREK Andrzej
0 – PAŚNICKI Michał
3 – RADWAŃSKI Radosław
0 – ROGALA Zygmunt
0 – SUDRA Konrad
4 – SZCZEPANIAK Gabriela
1 – ZAPALSKA Barbara
RAZEM 29
* na początku kadencji do 30.04.2015 radnym był Marian Kaczorowski (jedna nieobecność), którego zastąpił po rezygnacji wybrany w wyborach uzupełniających Marcin Młynarczyk (objęcie mandatu: 17.09.2015).

<Aktualizacja: 2018-08-20>