2018-08-18
Utworzenie komitetu wyborczego

Utworzenie komitetu wyborczego

Ważne przed wyborami samorządowymi

Komitet w gminie. Jak utworzyć komitet wyborczy wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców
■ Zgodnie z wytycznymi PKW komitet wyborczy w gminie do 20 tys. mieszkańców może utworzyć, co najmniej pięciu obywateli mających prawo wybierania. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL.
Nie muszą zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu; nie muszą też stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.
■ Skrót nazwy komitetu wyborczego nie może być dłuższy niż 45 znaków łącznie ze spacjami.
■ Pełnomocnik wyborczy będzie jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.
Więcej w portalu Serwis Samorządowy PAP (samorzad.pap.pl/) w artykule Komitet w gminie. Jak utworzyć komitet wyborczy wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców.

Tam także wzory pism dla komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców.