2018-08-19
Nieobecność na posiedzeniach komisji

Nieobecność na posiedzeniach komisji

Aktywność konstantynowskich radnych. VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018), stan na dzień 20.08.2018

Ranking Aktywności Radnych
■ Najwięcej nieobecności na posiedzeniach komisji rady miejskiej odnotowałi: Gabriela Szczepaniak (45), Marcin Młynarczyk (35)
■ Michał Paśnicki był nieobecny tylko na dwóch posiedzeniach komisji rady miejskiej.
W konstantynowskiej Radzie Miejskiej działają następujące stałe komisje: 1) Rewizyjna, 2) Statutowa, 3) Budżetu i Finansów, 4) Infrastruktury Społecznej, 5) Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 6) Mieszkaniowa. Poza sześcioma stałymi funkcjonują jeszcze dwie doraźne: Komisja do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Konstantynowa Łódzkiego” i „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” oraz Zespół do zaopiniowania wyboru ławników.
Komisja Infrastruktury Społecznej została powołana 12 stycznia 2017 (w miejsce Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu).
Poszczególni radni zadeklarowali pracę w wybranych przez siebie komisjach (nie było ograniczeń liczby wybranych komisji), a rada uchwałą powołała zaproponowane składy.
Dotychczas (do 20 sierpnia 2018) – w kończącej się VII kadencji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018) – odbyły się 222 posiedzenia komisji rady miejskiej (w tym kilka wspólnych). Najwięcej nieobecności (45) odnotowała radna Gabriela Szczepaniak. Michał Paśnicki opuścił tylko dwa posiedzenia komisji.
Nieobecność na posiedzeniach komisji. Ranking cząstkowy Rankingu Aktywności Radnych
VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)
<Liczba nieobecności* – nazwisko i imię radnego>
9 – BUJNOWICZ Robert
9 – CZEKAJEWSKA Jadwiga
25 – JABŁOŃSKA Elżbieta
8 – JAKUBOWSKI Jacek
7 – JĘDRASIK Włodzimierz
16 – ŁOPACIŃSKI Marek
24 – MARSZAŁEK Mirosława
35 – MŁYNARCZYK Marcin
25 – OWCZAREK Andrzej
2 – PAŚNICKI Michał
13 – RADWAŃSKI Radosław
6 – ROGALA Zygmunt
26 – SUDRA Konrad
45 – SZCZEPANIAK Gabriela
8 – ZAPALSKA Barbara
RAZEM 258
* na początku kadencji do 30.04.2015 radnym był Marian Kaczorowski (4 nieobecności), którego zastąpił po rezygnacji wybrany w wyborach uzupełniających Marcin Młynarczyk (objęcie mandatu: 17.09.2015).

<Aktualizacja: 2018-08-20>