2018-08-26
Aktywność naszych radnych

Aktywność naszych radnych

VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)

■ Najaktywniejsi radni: Michał Paśnicki, Włodzimierz Jędrasik, Jadwiga Czekajewska, Gabriela Szczepaniak, Jacek Jakubowski (wszyscy z opozycyjnego KRWK).
■ Zdecydowanie najmniej aktywny Marcin Młynarczyk (KPS).
Redakcje dziennika „43bis” (www.43bis.media.pl) i miesięcznika „Wiadomości - 43bis” przeanalizowały aktywność radnych konstantynowskiej rady miejskiej. Brano pod uwagę następujące czynniki: ♦ inicjatywy uchwałodawcze (projekty uchwał przedłożone Radzie) ♦ spotkania z wyborcami ♦ stały kontakt z mieszkańcami ♦ interpelacje do burmistrza ♦ nieobecność na sesjach ♦ nieobecność na posiedzeniach komisji.
Wyniki tej analizy (już publikowaliśmy) są materiałem do rankingów cząstkowych, które posłużyły do opracowania klasyfikacji ogólnej RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH (RAR). Za pierwsze cztery czynniki mające cechy przedsięwzięcia radnym punkty są dodawane, a za dwa pozostałe mające cechy zaniechania punkty zostają odjęte. Skalę punktową dla wszystkich wspomnianych czynników sporządzono według subiektywnej oceny redakcji.
Jutro (2018-08-27) pełny RANKING AKTYWNOŚCI RADNYCH (stan na dzień 20.08.2018).
Bernard Cichosz