2018-08-27
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

28 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki;
3)omówienie stanu przygotowań placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego;
4)sprawy różne.