2018-08-27
21.10.2018 Kanzas się odmieni!

21.10.2018 Kanzas się odmieni!

Wybory samorządowe 21 października 2018

 

Mój Pan
mówi, że
21.10.2018
Kanzas się
odmieni!

 
Tekst /bc/
Rys. /jo/