2018-08-27
Koniec rejestracji komitetów wyborczych

Koniec rejestracji komitetów wyborczych

Wybory samorządowe 2018.

■ Nazwiska kandydatów do rady miejskiej poznamy 18 września 2018 r.
■ Nazwiska kandydatów na burmistrza znać będziemy 27 września 2018 r.

W poniedziałek 27 sierpnia 2018 minął termin zawiadamiania PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego (z upływem godzin urzędowania PKW lub komisarza wyborczego). Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi dzisiaj (27.08.2018) po zakończeniu urzędowania opublikowała aktualizację wykazu zarejestrowanych komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Wśród zarejestrowanych komitetów znajdujemy pięć o zasięgu obejmującym wyłącznie terytorium Konstantynowa Łódzkiego: 1/ KWW Roberta Jakubowskiego (Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Jakubowskiego), 2/ KWW Elżbiety Jabłońskiej (Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Jabłońskiej), 3/ KWW MDK (Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi dla Konstantynowa), 4/ KWW NR 71 (Komitet Wyborczy Wyborców Numer Siedem Jeden), 5/ KWW Michała Szymczaka (Komitet Wyborczy Wyborców Michała Szymczaka).
Zapewne KW Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe, który ma siedzibę w naszym mieście i zasięgiem działania obejmuje województwo łódzkie zgłosi listy kandydatów na radnych w wyborach do rady miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Można oczekiwać, że ogólnopolski KKW SLD Lewica Razem zgłosi (jak przed 4 laty) listy kandydatów na radnych w wyborach także do rady miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Taka sytuacja sprawi, że w konstantynowskich okręgach będzie rywalizowało maksymalnie 7 kandydatów na radnego. Będą zapewne okręgi z mniejszą liczbą kandydatów.
Podajemy informację o liczbie komitetów i kandydatów dot. wyborów w latach, w których w Konstantynowie Łódzkim wybieramy 15 radnych (wcześniej wybieraliśmy 24). W 2014 roku 9 komitetów wyborczych zgłosiło 53 kandydatów na radnych. I odpowiednio w 2010: 11 komitetów – 61 kandydatów; w 2006: 5 komitetów – 41 kandydatów; 2002: 18 komitetów – 98 kandydatów.
Teraz jeszcze nie wiemy ilu kandydatów na radnych zgłoszą poszczególne komitety. Nie wiemy też czy zgłoszą one kandydata na burmistrza. Nazwiska kandydatów do rady miejskiej poznamy 18 września 2018 r. Nazwiska kandydatów na burmistrza znać będziemy 27 września 2018 r.
Bernard Cichosz

<Aktualizacja: 2018-09-14>