2018-08-28
Bądźmy mądrzy przed szkodą!

Bądźmy mądrzy przed szkodą!

----------------------------------------------szept krzykacza

■ Bądźmy mądrzy przed szkodą, czyli przed złym wyborem.
  Zamieściliśmy już komplet materiałów dot. aktywności konstantynowskich radnych. Warto przeanalizować nie tylko ogólny Ranking Aktywności Radnych, ale również rankingi cząstkowe klasyfikujące radnych w poszczególnych elementach aktywności. Wśród 15 radnych bieżącej kadencji na pewno znajduje się przynajmniej kilku przyszłych kandydatów do rady miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Wśród obecnych radnych, którzy znajdą się w nowej radzie będzie zapewne jej przyszły przewodniczący. Z wyjątkiem pierwszej kadencji, co oczywiste, na czele rady stawał zawsze radny z doświadczeniem samorządowym. Niewykluczone, że wśród obecnych radnych mamy przyszłego kandydata na burmistrza.
  Przed oddaniem głosu w jesiennych wyborach samorządowych przeanalizujmy aktywność radnych. Są w tej aktywności cztery czynniki mające cechy przedsięwzięcia oraz dwa mające cechy zaniechania. I nie jest ważne czy niezadowalający poziom aktywności da się czymś usprawiedliwić. Ostatecznie, dla wyborcy liczą się fakty. Dobrze wiedzieć czy radny z naszego okręgu wykazał inicjatywę uchwałodawczą, czy utrzymuje z mieszkańcami stały kontakt, czy organizuje przynajmniej raz w roku spotkanie z wyborcami, czy składa interpelacje do burmistrza. To zaliczamy mu na plus. Znając liczbę nieobecności na sesjach i posiedzeniach komisji możemy naszego radnego ocenić jeszcze dokładniej. Te ostatnie wyniki zaliczymy mu na minus. Porównanie naszego radnego z radnymi z innych okręgów może wskazać, czy warto znów na niego zagłosować.
  Wynik w ogólnym Rankingu Aktywności Radnych może wskazywać na dobre sprawowanie przez niego mandatu. Radnego nie oceniajmy tylko za skuteczność. Ilość zrealizowanych przedsięwzięć (np. nowych inwestycji lub remontów) w poszczególnych okręgach nie zależy od poszczególnych radnych. O tym decyduje większość w radzie sprawująca władzę w mieście, a nie pojedynczy radny.
  W nowej, ósmej kadencji w radzie znajdą się też radni, których teraz w radzie nie ma. Od nas zależy, kto będzie miał większość, kto będzie decydował o realizacji przedsięwzięć w gminie i dla dobra gminy. Bądźmy mądrzy przed szkodą, czyli przed złym wyborem!
Bernard Cichosz