2018-08-29
LIV sesja Rady Powiatu

LIV sesja Rady Powiatu

Porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 30 sierpnia 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2.Przyjęcie protokołów z:
a)LII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego,
b)LIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5.Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2018 r.
8.Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) zmieniającej uchwałę Nr XLIII/303/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2018,
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia– zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki”,
e) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2018 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
f) zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018,
g) zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018,
h) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad LIV Sesji RPP.