2018-08-29
KOMISJA doraźna

KOMISJA doraźna

30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.45

Posiedzenie KOMISJI doraźnej DO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁÓW „HONOROWY OBYWATEL MIASTA KONSTANTYNOWA ŁODZKIEGO I „ZASŁUŻONY DLA MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO” odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.45 sali USC w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2)rozpatrzenie wniosku i zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”;
3)sprawy różne.