2018-08-30
Zaproszenie na obchody w Łodzi

Zaproszenie na obchody w Łodzi

38. rocznica utworzenia NSZZ „Solidarność”

Z okazji przypadającej 31 sierpnia trzydziestej ósmej rocznicy utworzenia NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej zaprasza członków i sympatyków Związku do udziału w okolicznościowych obchodach. Na tę uroczystość złożą się: Msza św. o godz. 16.00 w kościele ojców jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60 (pw. Najświętszego Imienia Jezus), przemarsz do pomnika – krzyża przy kościele pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża i złożenie kwiatów.
Komisje Zakładowe oraz organizacje i osoby prywatne, które zamierzają składać kwiaty pod pomnikiem proszone są o zawiadomienie Regionu ZŁ (do dnia 29.08.br.) pok. 311 lub telefonicznie 42 67-72-627, 42 67-72-628 lub 42 67-72-611.
Bernard Cichosz