2018-09-11
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

12 września 2018 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)omówienie wyników kontroli tematycznej w Miejskim Ośrodku Kultury nt. „Analiza wykorzystania dotacji udzielonych przez gminę Konstantynów Łódzki w 2016 i 2017 roku”;
3)podsumowanie pracy komisji w 2018 roku;
4)sprawy różne.