2018-09-12
Komisja Statutowa

Komisja Statutowa

13 września 2018 roku (czwartek) o godz. 14.30

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku (czwartek) o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna - parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)omówienie propozycji zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego, które mają wejść w życie od nowej kadencji samorządu;
3)sprawy różne.