2018-09-12
LV sesja Rady Powiatu

LV sesja Rady Powiatu

Porządek obrad LV sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 13 września 2018 roku (czwartek) 10:00

W czwartek 13 września 2018, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się LV sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025,
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok,
c) przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania, które zostanie zgłoszone w jego ramach.
4. Zamknięcie obrad LV Sesji RPP.