2018-09-17

Kazimierz Turczyński uhonorowany

17 września 2018 przy Dębie Katyńskim na pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim odsłonięto tablicę pamiątkową.

<ZDJĘCIA>
■ 17 września 2018 odsłonięto tablicę poświęconą pamięci aspiranta Policji Państwowej Kazimierza TURCZYŃSKIEGO*, zamordowanego przez Rosjan w Twerze podczas II wojny światowej. Tablica jest usytuowana przy Katyńskim Dębie Pamięci na pl. Wolności przy krańcówce tramwajowej.
Rano w poniedziałek, 17 września 2018 – po Mszy św. w intencji Kazimierza Turczyńskiego, odprawionej w kościele Świętego Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II nr 39 – została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica przy Katyńskim Dębie Pamięci posadzonym (11 kwietnia 2010 roku) na pl. Wolności przy krańcówce tramwaju 43BIS (dzisiaj 43A). Dąb i tablica są uhonorowaniem aspiranta Policji Państwowej Kazimierza Turczyńskiego, zamordowanego przez Rosjan w Twerze podczas II wojny światowej.
<UWAGA: dąb posadzono powtórnie – kilkanaście metrów na północ od miejsca, w którym usechł posadzony pierwotnie. To jest widoczne przy porównaniu stanu dzisiejszego z fotografiami z dnia nasadzenia (11.04.2010).>
Tablica na pl. Wolności, przy krańcówce tramwajowej zawiera napis:
DĄB PAMIĘCI
posadzony dla uhonorowania
asp. Kazimierza Turczyńskiego
urodzonego w 1915 r.
w Dziurowie
zamordowanego przez
sowiecką policję polityczną (NKWD)
w Twerze w 1940 r.
Program „Katyń... ocalić od zapomnienia”
002609/013573/WE/2010

Społeczny Program KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest realizowany od roku 2008. W naszej Ojczyźnie, w jego ramach trwa akcja posadzenia 21.857 (dawniej podawano 21.473) Dębów Pamięci. Przed kilku laty władze Konstantynowa Łódzkiego podjęły inicjatywę Bernarda Cichosza (na ost. zdj.), przewodniczącego konstantynowskiego koła Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i włączyły nasze miasto w tę akcję w roku 2010. W Konstantynowie Łódzkim, w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej posadzono trzy Dęby Pamięci.
Dąb Pamięci ppor. Erwina Juliusza Reicherta przy kościele Narodzenia NMP (pl. Kościuszki) został posadzony 11 kwietnia 2010 roku. Tego dnia w Konstantynowie posadzono również Dąb Pamięci por. Bronisława Wajsa – przy kościele Nawiedzenia NMP (Srebrna) i Dąb Pamięci posterunkowego Policji Państwowej Kazimierza Turczyńskiego – na pl. Wolności (parafia Świętego Józefa Robotnika) przy krańcówce tramwajowej <UWAGA: dąb posadzono powtórnie – kilkanaście metrów na północ od miejsca, w którym usechł posadzony pierwotnie. To jest widoczne przy porównaniu stanu dzisiejszego z fotografiami z dnia nasadzenia (11.04.2010).>

Odsłonięta dzisiaj (17.09.2018) tablica przy Katyńskim Dębie Pamięci posadzonym (11 kwietnia 2010 roku) przy krańcówce tramwajowej na pl. Wolności dla uhonorowania asp. Kazimierza Turczyńskiego jest już trzecią tablicą w naszym mieście. Pierwszą odsłonięto 17 września 2013 roku przy Katyńskim Dębie Pamięci rosnącym na pl. Kościuszki (skwer przy kościele Narodzenia NMP). Druga została posadowiona cztery lata później (17 września 2017).

Tablica na pl. Kościuszki, przy kosciele Narodzenia NMP zawiera napis:
DĄB PAMIĘCI
posadzony dla uhonorowania
ppor. Erwina Juliusza Reicherta
urodzonego 18.04.1906 r.

w Konstantynowie Łódzkim

zamordowanego przez

sowiecką policję polityczną (NKWD)

w Katyniu w 1940 r.
Program „Katyń... ocalić od zapomnienia”

002608/006915/WE/2010

Tablica w Srebrnej, przy kościele Nawiedzenia NMP zawiera napis:
DĄB PAMIĘCI
posadzony dla uhonorowania
por. Bronisława Wajsa
urodzonego 29.11.1904 r.
w Srebrnej k. Łodzi
zamordowanego przez
sowiecką policję polityczną (NKWD)
w Katyniu w 1940 r.
Program „Katyń... ocalić od zapomnienia”
002607/007658/WE/2010

KATYŃSKIE DĘBY PAMIĘCI upamiętniają uhonorowanie 21.857 (dawniej podawano 21.473) oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej wymordowanych przez NKWD na rozkaz Stalina. W dniu 5 marca 1940 roku Józef Stalin wraz z najwyższymi urzędnikami Związku Sowieckiego podpisali rozkaz zamordowania polskich jeńców. Akcja rozstrzeliwania rozpoczęła się w kwietniu 1940 roku i trwała do połowy maja. Więźniów ze Starobielska mordowano w piwnicach NKWD w Charkowie. Jeńców z obozu w Kozielsku transportowano do Lasu Katyńskiego, gdzie rozstrzeliwano ich nad otwartymi grobami. Jeńców z obozu w Ostaszkowie zamordowano w urzędzie NKWD w Twerze, a stamtąd ich zwłoki wywożono do lasu w Miednoje.
DĘBY posadzono już w: USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze.
Na stronie internetowej: www.katyn-pamietam.pl znaleźć można wszelkie informacje o Programie KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
Bernard Cichosz

………………………………………………………
* Posterunkowy Policji Państwowej Kazimierz TURCZYŃSKI syn Grzegorza i Heleny, urodzony w roku 1915 w Dziurowie. W lipcu 1937 przyjęty do policji w charakterze kand. kontr. na szer. do Komp. „G” Rez. PP w Jaworznie powiat chrzanowski. Po ukończeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich powiat żółkiewski skierowany do województwa łódzkiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę na Post. w Konstantynowie powiat łódzki.
Temu Bohaterowi posadzono już DĄB PAMIĘCI, drzewo posadzone przez: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, certyfikat nr 002609/013573/WE/2010

Źródła:
- biogram:
1.www.katedrapolowa.pl
2.www.radaopwim.gov.pl
3.L. 023/5 (29), 3600.
- zdjęcie Kazimierza TURCZYŃSKIEGO:
www.nekropole.info/lv/person/view?id=3077548&l=pl