2018-08-30
Henryk Antczak zasłużony

Henryk Antczak zasłużony

Nadano tytuł „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

W czwartek 30 sierpnia 2018, podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” Henrykowi Antczakowi. Uchwała została podjęta z inicjatywy przewodniczącego rady Roberta Bujnowicza.

W uzasadnieniu do projektu uchwały rady miejskiej czytamy m.in.:
Od najmłodszych lat pasją życiową Henryka Antczaka była kultura i sport, dla których to oprócz pracy zawodowej poświęcił całe swoje życie. Od roku 1947 był w harcerstwie, uczestnicząc w obozach harcerskich realizował się w różnych zespołach śpiewaczych. W 1950 roku w Zakładowym Domu Kultury powstał 10-osobowy zespół śpiewaczo-muzyczny tzw. zespół młodzieżowy – pod dyrekcją Janusza Antoniewicza. Członkami zespołu byli m. in.: Hieronim Rajdukowski, Wiesław Magielski, Janusz Antoniewicz, Henryk Antczak – śpiew i saksofon. W Konstantynowie powstał również „kwartet wokalny” w składzie: śpiew Henryk Antczak, Ryszard Wencel, Zygmunt Magin, Wiesław Nowakowski. Zespoły te czynnie uczestniczyły w życiu miasta i ówczesnych Zakładów Przemysłu Wełnianego w Konstantynowie, występowały na akademiach z okazji różnych rocznic. Zdobywały liczne nagrody na terenie województwa i we współzawodnictwie zakładowym. W roku 1977 w Zakładowym Domu Kultury powstała „Kapela Podwórkowa”, która później przyjęła nazwę „Konstantynowiacy”. Henryk Antczak był jej założycielem i czynnym członkiem. Kierownikiem artystycznym był Tadeusz Woreta. W skład kapeli wchodzili: Tadeusz Woreta, Stefan Boruc, Henryk Antczak, Tadeusz Kapiński, Ryszard Wencel, Henryk Fogel, Jan Tarka, Ryszard Ścibór, Zenon Fisiak. Kapela „Konstantynowiacy” osiągnęła wysoki poziom artystyczny, w swoim czasie reprezentując Konstantynów Łódzki i Polskę poza granicami kraju. Wyjeżdżała dwukrotnie do Finlandii, trzykrotnie do Anglii, kilkakrotnie koncertowała w Niemczech i jeden raz w Iwanowie /ZSRR/.
Od 1 września 1966 r. do chwili obecnej Henryk Antczak jest czynnym członkiem chóru Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im. Fryderyka Chopina. W stowarzyszeniu był również członkiem zarządu, w chórze wykonuje partie solowe. Działalność tę prowadzi do dnia dzisiejszego. Za swoją działalność kulturalną został dwukrotnie odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, za działalność chóralną został odznaczony „Odznaką Honorową” Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie.
Drugą pasją Henryka Antczaka jest sport, w którym realizował swoje marzenia na terenie naszego miasta. Już w roku 1948 był członkiem sekcji lekkoatletycznej założonej przez Jacka Fisiaka. Ale większą przyjemność sprawiała mu gra w piłkę nożną. W latach 1947-1948 grał w drużynie harcerskiej „Koło nr 5”. W tym okresie na terenie Konstantynowa Łódzkiego działało 5 drużyn piłkarskich. Po fuzji wszystkich drużyn w mieście powstał jeden Klub Sportowy Włókniarz. Henryk Antczak był długoletnim członkiem zarządu tego klubu oraz czynnym piłkarzem. Gdy odbywał czynną służbę wojskową, w roku 1954-1955 został powołany do II-ligowego Wojskowego Klubu Sportowego Lotnik w Warszawie. Po ukończeniu ZSW ponownie powrócił do Klubu Sportowego Włókniarz, jako czynny zawodnik piłki nożnej. W 1961 roku ukończył kurs trenerski prowadzony przez ŁOZPN w Łodzi. Po ukończeniu kursu w latach 1961-1991 nadal działał w konstantynowskim sporcie. Początkowo, jako czynny zawodnik, a później, jako trener piłki nożnej w klubie Włókniarz. Za osiągnięcia sportowe został odznaczony przez ŁOZPN w Łodzi medalem Zasłużony dla Łódzkiego Sportu.

<Na zdj.: Kapela Konstantynowiacy, pierwszy z prawej Henryk Antczak>

<Aktualizacja: 2018-09-20>