2018-09-25
ZAGUBIONE/ZNALEZIONE

ZAGUBIONE/ZNALEZIONE

Nowa tablica informacyjna, pl. Kościuszki

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do korzystania z nowej tablicy informacyjnej, która umieszczona jest na skwerze placu Kościuszki przy postoju taksówek (skwer przy kościele). Można umieszczać na niej informacje o zagubionych/znalezionych zwierzętach.
Źródło (tekst i zdj.): www.konstantynow.pl/