2018-09-30
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

1 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2)zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr XLII/328/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
b)postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu gminy Konstantynów Łódzki i jej jednostek organizacyjnych”,
3)analiza informacji z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2018 r.,
4)sprawy różne.