2018-09-30
Ranking Aktywności Radnych (2)

Ranking Aktywności Radnych (2)

Aktualizacja (stan na dzień 20.09.2018)

■ Na czele i na końcu bez zmian. Najaktywniejsi: Michał Paśnicki, Włodzimierz Jędrasik, Jadwiga Czekajewska, Gabriela Szczepaniak (wszyscy z opozycyjnego KRWK) oraz Robert Bujnowicz (KPS). Na końcu rankingu Marcin Młynarczyk (KPS).
Kolejny Ranking Aktywności Radnych ujmuje dane dot. VII kadencji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018) według stanu na dzień 20 września 2018. Poprzednio zamieściliśmy klasyfikację według stanu na dzień 20.08.2018. Przez miniony miesiąc odbyła się jedna sesja rady miejskiej i kilka posiedzeń komisji RM. Do burmistrza złożono jeszcze kilka (łącznie 87) interpelacji. W pozostałych elementach rankingu (inicjatywa uchwałodawcza, spotkania z wyborcami, stały kontakt) nie zanotowano zdarzeń.

Ranking Aktywności Radnych
(stan na dzień 20 września 2018)
<miejsce / nazwisko i imię +/– uzyskane punkty>
1/ PAŚNICKI Michał +294,5
2/ JĘDRASIK Włodzimierz +136,5
3/ CZEKAJEWSKA Jadwiga +66,5
4/ SZCZEPANIAK Gabriela +47,5
5/ BUJNOWICZ Robert +47
6/ JAKUBOWSKI Jacek +26,5
7/ ROGALA Zygmunt +2
8/ ZAPALSKA Barbara –10
9/ RADWAŃSKI Radosław –26
10/ SUDRA Konrad –46,5
11/ ŁOPACIŃSKI Marek –49
12/ MARSZAŁEK Mirosława –64
13/ JABŁOŃSKA Elżbieta –67
14/ OWCZAREK Andrzej –70
15/ MŁYNARCZYK Marcin –116
POLECAMY:
Ranking Aktywności Radnych
(stan na dzień 20.08.2018)