2018-10-03
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

4 października 2018 roku (czwartek) po sesji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku (czwartek) po sesji Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu posiedzenia Komisji,
2)rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3)przydział lokalu,
4)mieszkaniowe,
5)zapoznanie się z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki podjętej w dniu 29 marca 2012 roku.
6)różne.