2018-10-03
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

4 października 2018 roku (czwartek) o godz. 10.45

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku (czwartek) o godz. 10.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1)otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2)zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/392/18 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki
3)sprawy różne.