2018-10-03
Platforma Obywatelska nie chce przeprosić Roberta Jakubowskiego

Platforma Obywatelska nie chce
przeprosić Roberta Jakubowskiego

Brudna kampania przed wyborami samorządowymi 2018

■ Za wpis na partyjnej stronie „Platforma Obywatelska Konstantynów” (2.09.2018, 8:00) Robert Jakubowski (wobec braku reakcji PO) złożył w Sądzie Okręgowym w Łodzi pozew o naruszenie jego dóbr osobistych.
■ Kolejny atak nastąpił 8.09.2018. W ulotce „Głos Konstantynowa Łódzkiego. Przedwyborczy Wrzesień 2018” pomówiono Roberta Jakubowskiego i dwie osoby uznane za jego politycznych sympatyków.
Wszyscy zawiadomili Policję o popełnieniu przestępstwa. Funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali kolporterów ulotek. Ustalono zleceniodawcę. Dochodzenie jest w toku.
W wyborach samorządowych 2018 o fotel burmistrza Konstantynowa Łódzkiego ubiegać się będą Robert Jakubowski i Marcin Młynarczyk. Pierwszy z kandydatów jest bezpartyjny. Ma swój komitet wyborczy KWW Roberta Jakubowskiego. Drugi, członek władz konstantynowskich struktur partii Platforma Obywatelska startuje z KW Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe.
11 września 2018 obaj kandydaci zaprosili przedstawicieli mediów na konferencję prasową. Wygłosili ważne oświadczenia (tekst oświadczenia Roberta Jakubowskiego). Marcin Młynarczyk krótko zdystansował się („nie mam z tym nic wspólnego”) od następnego już ataku na Roberta Jakubowskiego zawartego w ulotce „Głos Konstantynowa Łódzkiego. Przedwyborczy Wrzesień 2018”. Nie wspomniał o brudnej kampanii wyborczej na partyjnej stronie internetowej PO, do której odniósł się Robert Jakubowski (na zdj.).
We wspomnianej ulotce („Głos Konstantynowa Łódzkiego) pomówiono Roberta Jakubowskiego i dwie osoby uznane za jego politycznych sympatyków. Wszyscy złożyli na Policję zawiadomienie o rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji i popełnieniu przestępstwa na ich szkodę oraz wnieśli o wszczęcie postępowania karnego w sprawie pomówienia ich o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ich w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania (na podstawie art. 12 § 1 k.p.k w zw. z art. 212 § 1 i 2 k.k.).
Bernard Cichosz