2018-10-11
Daleko nam do liderów rankingu wzrostu dochodów własnych w ostatniej dekadzie

Daleko nam do liderów rankingu wzrostu dochodów własnych w ostatniej dekadzie

Wzrost dochodów własnych gmin (2008-2017). Ranking Głównego Urzędu Statystycznego

<RANKING, str. 7 „Wiadomości 43bis” nr 701/702>
■ Wzrost dochodów własnych, a nie wzrost budżetu jest atutem gmin!
■ W rankingu wzrostu dochodów własnych gmin (2008-2017) Konstantynów Łódzki uplasował się w dolnej połówce klasyfikacji zarówno w Polsce (poz.1375. wśród 2478 gmin), jak i w województwie łódzkim (poz. 15 wśród 23 gmin w kat. MIAST INNYCH aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu).

   W niektórych publikacjach (związanych z władzami Konstantynowa Łódzkiego) eksponuje się wzrost budżetu naszej gminy, ale atutem jest wzrost dochodów własnych! Należy go jeszcze porównać z wielkością wpływów innych gmin. Taką analizę prezentuje Ranking Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany niedawno w Serwisie Samorządowym PAP (Mateusz Kicka, samorzad.pap.pl/, 2018-08-13).
    Ranking GUS obejmuje wszystkie gminy w kraju (2478). Pokazuje on Konstantynów Łódzki na tle gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Na tej podstawie nasza redakcja opracowała klasyfikację dla województwa łódzkiego w kat. MIAST INNYCH aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu (23 gminy).
    Konstantynów Łódzki o ok. 889,10 zł w przeliczeniu na mieszkańca zwiększył dochody własne w ciągu ostatniej dekady - wynika z danych GUS. Daje to wzrost o 58 proc., natomiast rekordzistom konto powiększyło się o wpływy ponad 5 razy większe (zmiana w proc. per capita). Liderzy rankingu (4 pierwsze gminy) zanotowały wzrost o ponad 300 %.
    2509 zł per capita wyniosły na koniec 2017 r. średnie roczne dochody własne gmin w Polsce. Jest to o blisko 802 zł (47 proc.) więcej niż w 2008 r.
    Źródłami dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego są m. in : wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku jst, spadki, zapisy i darowizny na rzecz j.s.t., dochody z kar pieniężnych i grzywien. Na dochody własne składają się również odsetki od pożyczek udzielanych przez j.s.t., o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody j.s.t., odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Bernard Cichosz
Źródło: Serwis Samorządowy PAP (samorzad.pap.pl/, 2018-08-13 14:10 aktualizacja: 2018-08-14 10:17)